Privay Policy

Wim Kitselar architekt avb/bna hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wim Kitselar architekt avb/bna houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Private Policy.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze door Wim Kitselar architekt avb/bna worden verwerkt:
- administratieve doeleinden
- communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- de overeengekomen opdracht

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Wim Kitselar architekt avb/bna de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- bedrijfsnaam
- voornaam
- tussenvoegsel
- achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres


Uw persoonsgegevens worden door Wim Kitselar architekt avb/bna opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Passende en technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.


Als Wim Kitselar architekt avb/bna zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

contactpersoon: C.M. Kitselar-Verhoeven
tel.: 0181-662088
e-mail: toos@kitselar.nlAddress

Oude Singel 10
3211BA Geervliet

Phone

0181 662088