Bedrijfsprofiel
Ons buro, gelegen in Geervliet, houdt zich bezig met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van hoogwaardige utiliteitsbouw, woningen en interieur. Zo realiseren wij o.a. nieuwbouw en verbouw in de gesubsidieerde en vrije sector, woningbouw, bedrijfshuisvesting, industrie, winkelcentra, kantoren, interieurs, monumenten, sport en recreatie. Het team bestaat uit architecten, tekenaars, bestekschrijver, calculator en administratief medewerkster.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het kritisch en selectief omgaan met duurzame materialen is voor ons een vanzelfsprekende opgave. Uitgangspunt voor duurzaamheid is, buiten een gemotiveerde opdrachtgever, een goed ontwerp voor een gebouw of gebouw inrichting en bij dit ontwerpproces vinden continu afwegingen plaats m.b.t. vakbekwaam ontwerpen, detailleren en duurzaam/ kostenbewust bouwen. Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
Ons buro is aangesloten bij de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (www.bna.nl).
Stacks Image 1268Privacy Policy
Klik op naastgelegen afbeelding voor het inzien van onze Privacy Policy.